LEGO Classic Fun Future Set ONLY $6.99 on Amazon (Reg. $10)